Kontakt

Tehnoguma društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i preradu guma i trgovinu

Tehnoguma d.o.o.
Možđenec 1H
42220 Novi Marof
OIB: 12924402717
MBS: 070025912
Žiro račun Zagrebačka banka: 2360000-1101725445

Članovi uprave:
Mato Kišak Đurđa Kišak
Temeljni kapital:
4.508.00,00
Upisano pri trgovačkom sudu Varaždin